Taisyklės ir sąlygos

Svetainės turinys

Svetainės vienosiulo.lt dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Vieno Siūlo nuosavybė. Tačiau komentarai ir prekių reitingai yra suteikiami vartotojų ir vienosiulo.lt už juos neatsako. Išimtiniais atvejais, jeigu yra pagrįstų abejonių, kad komentaras ar įvertinimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, (pavyzdžiui, prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei), komentarai gali būti pašalinti be atskiro įspėjimo.

 

Prekės, kainos ir aprašymas

Vienosiulo.lt stengiasi pateikti kaip galima tikslesnį prekės aprašymą bei susijusią informaciją.
Vienosiulo.lt neatsako už tai, kad prekės savo atspalviu ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių atspalvio ar kitų parametrų dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
Vienosiulo.lt priimdami užsakymus individualiam gaminiui, stengsis pagaminti maksimaliai artimą pateiktam užsakyme nuotraukai ar kelioms nuotraukoms. Kadangi paveikslai (įskaitant pagrindą) gaminami rankomis, Vienosiulo.lt pasilieka teisę užtikrinti vizualinį atitikimą tiek, kiek tai įmanoma raizgant siūlą rankomis.

Prekių ir paslaugų kainos yra pateikiamos duotajam momentui, o individualių užsakymų kainos derinamos individualiai. Vienosiulo.lt pasilieka teisę keisti aprašymus bei kainas be atskiro įspėjimo, tačiau tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems ir patvirtintiems užsakymams, t.y. kuriuos Klientas yra pateikęs ir yra Klientui išsiųstas ir/ar kitaip raštu pateiktas Vienosiulo.lt patvirtinimas dėl užsakymo priėmimo ir vykdymo.
Produkto aprašymas pateikiamas svetainėje. Su aprašymu klientas gali susipažinti ir priimti sprendimą dėl užsakymo pateikimo.

Paveikslo kaina susideda iš darbui ir pakavimui naudojamų medžiagų ir darbą sudarančio laiko.

 

Pirkimas ir apmokėjimas

Internetinėje parduotuvėje Vienosiulo.lt lankytojai gali išsirinkti prekes ir suformuoti užsakymą. Pirkėjai privalo užpildyti visą privalomą informaciją užsakymo puslapyje. Jeigu tai yra individualus užsakymas, užsakovas privalo pateikti bent tris nuotraukas, pagal kurias bus vykdomas užsakymas.
Vienosiulo.lt priima užsakymus:
Mūsų Galerijoje esamiems darbams – gamybos trukmė iki 7d.d.
Individualiems paveikslų užsakymams – per 2d.d. pateikiama nemokama vizualizacija ir gavus apmokėjimą, per 7d.d. pagaminamas užsakymas.
Apmokėti už iš Vienosiulo.lt perkamas prekes galima:
Bankiniu pavedimu;
Elektronine bankininkyste per Opay mokėjimų sistemą;
Per Paypal sistemą.
Duomenų ir atsiskaitymo saugumą garantuoja naudojamas SSL sertifikatas.

 

Atsiėmimo / Pristatymo / Grąžinimo sąlygos

Įmanomas nemokamas atsiėmimas mūsų pateiktu adresu Vilniuje. Dėl nemokamo atsiėmimo laiko suderinimo reikėtų kreiptis individualiai.

Pirkėjų pretenzijos dėl paveikslo išvaizdos, bei kainos turi būti pareikštos jo atsiėmimo metu, o teikiant pristatymo paslaugą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po paveikslo pristatymo nurodytu adresu.
Dėl paveikslo kokybės Pirkėjas pretenziją turi pareikšti ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo įsigijimo, nepriklausomai ar paveikslas buvo atsiimtas iš Vieno Siūlo gamintojų rankų ar teikiant pristatymo paslaugą. 2 dienų terminas skaičiuojamas nuo prekių pristatymo momento (kai teikiama pristatymo paslauga) arba nuo paveikslo atsiėmimo momento (kai pristatymo paslauga nėra teikiama).

Lietuvoje paveikslus galime pristatyti į LP express paštomatą ir kurjeriu (kainos pateikiamos vykdant užsakymą). Paprastai pristatymo laikas trunka 2-3 d.d.
Pristatymas galimas ir į užsienį, tačiau kaina priklausys nuo užsakovo šalies, todėl ji bus derinama individualiai.
Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus pristatymo duomenis ir pasirūpinti, kad galėtų atsiimti prekes nurodytu adresu.
Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių (Klientas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą ar neteisingą kontaktinį telefono numerį, nurodytu adresu Klientas ar gavėjas nerandamas, nepavyksta susisiekti su Klientu nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ar kt.), pakartotinai užsakymai nėra siunčiami ir vienosiulo.lt negrąžina vartotojui pinigų už nepristatytas prekes.

Vienosiulo.lt paveikslo grąžinimas yra įmanomas per 14 d., jeigu jis buvo pirktas iš Mūsų galerijos ir niekaip nebuvo pažeistas, t.y.: nebuvo sulaužytas, nebuvo pažeisti ar nutraukti siūlai, nebuvo išpurvintas, nebuvo nutrauktas pakabinimo trosas ir atitinka pradinę savo išvaizdą, bei kokybę. Individualių užsakymų paveikslai NEGALI būti grąžinami, nes jie yra gaminami pagal kiekvieno užsakovo individualius norus.

 

Kokybės garantija

Vienosiulo.lt garantuoja kūrinių kokybę.
Jei paveikslas įsigijimo metu buvo nekokybiškas, Vienosiulo.lt įsipareigoja pirkėjo pasirinkimu nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), arba nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu arba atitinkamai sumažinti kainą, arba sugrąžinti sumokėtą kainą.
Vienosiulo.lt neatsako už prekių sugadinimą dėl netinkamo jų transportavimo, laikymo ar naudojimo, jei transportavimą, laikymą, naudojimą vykdo Klientas savo iniciatyva.
Pirkėjas paveikslo siūlų negali neatsakingai ir grubiai liesti sukeldamas neatitaisomus pažeidimus. Jeigu pirkėjas paveikslą kabins ant sienos, jis privalo tinkamai pasirūpinti paveikslo pakabinimu, t.y. sienoje pritaisyti tvirtą laikymo objektą (kelis arba vieną vinį, varžtą ar medvaržtį) troso užkabinimui, kadangi paveikslas sveria net 3,5kg. Už paveikslo žalą (paveikslui nukritus) arba paveikslo  kokybės pasikeitimus, įvykusius Klientui nesilaikant anksčiau minėtų nurodymų, Vienosiulo.lt neatsako.

 

Naudojimosi taisyklių galiojimas

Vienosiulo.lt dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei Klientas buvo pateikęs užsakymą iki sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas Kliento užsakymas. Klientui rekomenduojama susipažinti su užsakymo pateikimo momentu galiojančia Taisyklių redakcija ir tai patvirtinant varnele specialiame langelyje prieš pateikiant kiekvieną užsakymą.

Prieš užsakymo patvirtinimą Vienosiulo.lt informuoja Klientą apie visas sąlygas ir terminus, susijusius su užsakymo vykdymu, apimant, bet neapsiribojant šia informacija: galutinė kaina, galutinė produkto sudėtis bei išvaizda, svoris, jei taikoma, pristatymo sąlygos ir terminai, kitos atsiėmimo sąlygos bei galimybės. Klientas bet kuriame užsakymo teikimo etape gali atšaukti /nutraukti užsakymo teikimą. Likus iki užsakymo atsiėmimo 3 ir daugiau dienų, (t. y., kol nepradėta produkto gamyba), Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Tokiu atveju Klientas atleidžiamas nuo pareigos mokėti už produktą, o jeigu yra sumokėjęs – Vienosiulo.lt grąžina Klientui jam sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.13.4. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Vienosiulo.lt pateiktu atsakymu į Kliento rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą Klientas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje čia.

 

Kontaktai

Bet kokiais, su Naudojimosi taisyklėmis susijusiais klausimais, prašome kreiptis:

Vieno Siūlo

[email protected]

+37063877754

vienosiulo.lt